Start van mijn nieuwe platform: Overheid in contact

Op 20 september 2017 zag 'Overheid in contact' - platform voor vernieuwers in communicatie - het licht. Ik heb 20 auteurs uit verschillende disciplines gevraagd hun kennis te delen over het verbeteren van het contact tussen overheid en samenleving. Ik wil daarmee inspiratie en steun bieden aan vernieuwers in beleid, communicatie en dienstverlening. Ik hoop dat er een mooie kruisbestuiving ontstaat tussen de verschillende disciplines die aan bod komen!

Vragen die op het platform centraal staan zijn:

  • Wat verstaan we onder een goed contact tussen overheid en samenleving?
  • Hoe kan dienstverlening bijdragen aan een goed contact tussen overheid en samenleving?
  • Welke impact heeft de netwerksamenleving op het contact tussen overheid en samenleving?

Naar het platform Overheid in contact