Artikel over de focus van overheidscommunicatie

Voor Overheid in contact schreef ik een artikel over de gewenste focus voor 'communicatie als vak' binnen de overheid. De disciplines communicatie, dienstverlening en participatie kunnen elkaar veel meer versterken dan ze nu doen. In dit artikel zet ik op een rijtje welke opgaven zij ziet voor de dienstverlenende en participerende overheid. Maar hoe past de ‘afdeling Communicatie’ dan in dat plaatje? Volgens mij kunnen communicatieprofessionals hun collega’s het beste helpen door het leveren van retegoede content en het helpen met communitybuilding. Wat vind jij van deze gedachtegang?

Start van mijn nieuwe platform: Overheid in contact

Op 20 september 2017 zag 'Overheid in contact' - platform voor vernieuwers in communicatie - het licht. Ik heb 20 auteurs uit verschillende disciplines gevraagd hun kennis te delen over het verbeteren van het contact tussen overheid en samenleving. Ik wil daarmee inspiratie en steun bieden aan vernieuwers in beleid, communicatie en dienstverlening. Ik hoop dat er een mooie kruisbestuiving ontstaat tussen de verschillende disciplines die aan bod komen!

Vragen die op het platform centraal staan zijn:

  • Wat verstaan we onder een goed contact tussen overheid en samenleving?
  • Hoe kan dienstverlening bijdragen aan een goed contact tussen overheid en samenleving?
  • Welke impact heeft de netwerksamenleving op het contact tussen overheid en samenleving?

Naar het platform Overheid in contact

Artikel over tone of voice van de overheid: hoe informeel mag je/u zijn?

In de praktijk merk ik dat er bij overheidsorganisaties veel discussie is over hoe informeel je kunt zijn in je tone of voice. Deze discussie wordt volop aangezwengeld door het gebruik van social media, waar tutoyeren toch wel de norm is. Maar deze discussie gaat niet alleen over het gebruik van 'u' of 'jij', maar ook over andere zaken die de tone of voice bepalen, zoals woordgebruik en humor. Ik schreef hierover een artikel op Frankwatching.