Estland laat grenzen digitaal verdwijnen

Voor Overheid in contact schreef ik een artikel over digitale dienstverlening in Estland:

In Nederland wordt veel gekeken naar Estland als lichtend voorbeeld op het gebied van digitale dienstverlening. Tijd om mijn eigen mening daarover te vormen en me aan te melden voor een inspiratiereis. En wat ik leerde is: wat Estland doet op het gebied van digitale dienstverlening is niet zozeer technisch en functioneel gezien spectaculair. Sterker nog: de techniek onder hun huidige ‘digitale staat’ noemen de Esten zelf ‘old school’. Wat wél opzienbarend is, is dat ze digitale dienstverlening letterlijk voor iedereen toegankelijk hebben gemaakt. Zowel publieke- als private partijen kunnen gebruik maken van de digitale infrastructuur. En Estland ontsluit haar dienstverlening ook voor ondernemers en professionals uit het buitenland. Daar ligt een behoorlijk vergaande visie achter. Als we in Nederland grote kansen niet aan ons voorbij willen laten gaan, moeten we daar zeker naar kijken.

Digitale toegankelijkheid: weet jij er al genoeg van?

Voor Overheid in contact schreef ik een artikel over digitale toegankelijkheid:

Vanaf 23 september 2018 wordt digitale toegankelijkheid wettelijk verankerd door het Besluit Digitale Toegankelijkheid. En gek genoeg hoor ik daar (bijna) niemand over. Is er een wake-up call nodig? Of voldoen jullie allemaal al keurig aan de Europese standaard EN 301 549 voor websites, mobiele applicaties en het Intranet? Geen idee wat ik bedoel? Of denk je dat het niet over jouw werk gaat? Dan moet je zeker dit artikel lezen. Ik praat je bij over de misverstanden die nog altijd bestaan en geef je concrete tips. En aan het einde van dit artikel vind je voor een overzicht van wat vooraf ging aan het Besluit.

Geef de afdeling Communicatie een scherpe focus op content en communitybuilding

Voor Overheid in contact schreef ik een artikel over de gewenste focus voor 'communicatie als vak' binnen de overheid. De disciplines communicatie, dienstverlening en participatie kunnen elkaar veel meer versterken dan ze nu doen. In dit artikel zet ik op een rijtje welke opgaven zij ziet voor de dienstverlenende en participerende overheid. Maar hoe past de ‘afdeling Communicatie’ dan in dat plaatje? Volgens mij kunnen communicatieprofessionals hun collega’s het beste helpen door het leveren van retegoede content en het helpen met communitybuilding. Wat vind jij van deze gedachtegang?

Start van mijn nieuwe platform: Overheid in contact

Op 20 september 2017 zag 'Overheid in contact' - platform voor vernieuwers in communicatie - het licht. Ik heb 20 auteurs uit verschillende disciplines gevraagd hun kennis te delen over het verbeteren van het contact tussen overheid en samenleving. Ik wil daarmee inspiratie en steun bieden aan vernieuwers in beleid, communicatie en dienstverlening. Ik hoop dat er een mooie kruisbestuiving ontstaat tussen de verschillende disciplines die aan bod komen!

Vragen die op het platform centraal staan zijn:

  • Wat verstaan we onder een goed contact tussen overheid en samenleving?
  • Hoe kan dienstverlening bijdragen aan een goed contact tussen overheid en samenleving?
  • Welke impact heeft de netwerksamenleving op het contact tussen overheid en samenleving?

Naar het platform Overheid in contact

Tone of voice van de overheid: hoe informeel mag je/u zijn?

In de praktijk merk ik dat er bij overheidsorganisaties veel discussie is over hoe informeel je kunt zijn in je tone of voice. Deze discussie wordt volop aangezwengeld door het gebruik van social media, waar tutoyeren toch wel de norm is. Maar deze discussie gaat niet alleen over het gebruik van 'u' of 'jij', maar ook over andere zaken die de tone of voice bepalen, zoals woordgebruik en humor. Ik schreef hierover een artikel op Frankwatching.

Interview met Steven Gort (ICTU) over radicale innovatie van dienstverlening

Ik had een inspirerend gesprek met 'datafluisteraar' Steven Gort over de relatie tussen dienstverlening en democratie. Hij gelooft er heilig in dat je door het radicaal innoveren van dienstverlening het vertrouwen in de overheid kunt herstellen. En daardoor zelfs, of juist, de broodnodige democratische vernieuwing kunt realiseren. Het gesprek werkte ik uit tot een interview voor Open Overheid, waarin Steven uitlegt hoe hij dit gedachtegoed tot realiteit wil maken door het uitvoeren van kleinschalige experimenten met publieke en private partners. Onder het motto: klein doen, groots effect! Lees het interview op Open Overheid.

Partner van De Toekomst Begint Nu #dtbn

Ik ben partner geworden van De Toekomst Begint Nu, een initiatief van Arthur Dallau en Patrick Nelen. Met een divers netwerk van partners willen zij een flinke impuls geven aan de digitale transformatie van de overheid door:

"Het verbinden van teams, managers en bestuurders, zodat ze verantwoordelijkheid nemen voor gedeelde belangen: een nieuwe, inclusieve democratie, directe dienstverlening en betrokken en tevreden inwoners."